Projecten

Lopende projecten

Op dit moment zijn wij bezig geld in te zamelen voor de bouw van een extra verdieping voor het centrum CANICA. Met de bouw zal het centrum uitbreiden met 3 klaslokalen, een computerlokaal en een toiletunit. Zo kunnen er nog meer straatkinderen naar school!

*€6.500,- is in 2017 door centrum CANICA ingezet voor de bouw van een computerlokaal en nieuwe wc-units.

Maak nu uw donatie over naar NL14 ABNA 0610244477 t.n.v. stichting Ninos de la Calle o.v.v. extra klaslokaal.

Afgeronde projecten

De bouw van computerlokaal en wc-units