Onze missie

Opgroeien in een veilige omgeving

STINICA vindt dat alle kinderen en jongeren de kans verdienen om op te groeien in een veilige omgeving, waarin primaire levensbehoeften als voedsel, kleding en onderdak vanzelfsprekend zijn. Daarbij vormt het volgen van onderwijs voor ieder kind een reële mogelijkheid om zich te ontwikkelen en de basis te leggen voor een zelfstandig leven.

Missie

STINICA ziet het als haar missie om deze visie uit te dragen en daadwerkelijk vorm te geven. Geïnspireerd door de persoonlijke ervaringen van de oprichters in het vrijwilligerswerk ter plaatse, richt STINICA zich op de opvang van straatkinderen en -jongeren in Mexico. Door allerlei oorzaken komen kinderen soms al op heel jonge leeftijd in het harde straatleven terecht. Daar worden zij blootgesteld aan prostitutie, drugsgebruik, diefstal en andere criminele activiteiten.

STINICA draagt actief bij aan het bieden van onderdak, voeding en scholing aan deze kinderen en jongeren. Zij draagt zorg voor een veilige omgeving waarin de kinderen met liefde en aandacht tegemoet worden getreden en probeert de beschadigingen die zijn opgelopen door opvoeding en omgeving te herstellen. Hiertoe biedt STINICA psychologische ondersteuning. Hierdoor kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen tot onafhankelijke, zelfstandig wonende en werkende leden van de maatschappij.