Over ons

 1. Naam
  Stichting Ninos de la Calle (STINICA)
 2. Bankrekeningnummer
  NL 14 ABNA 0610 2444 77
 3. RSIN-fiscaalnummer
  8142.88.583
 4. Contact
  S. de Groot-Ruiz
  Fazantenkamp 169
  3607 CH Maarssen
  0346-568072
  s.degrootruiz@gmail.com
 5. Bestuur
  Silvia de Groot-Ruiz
  Leo van Hees
  Hanny Peters
  Gerrit van den Hul
 6. Beleidsplan
  STINICA vindt dat alle kinderen en jongeren de kans verdienen om op te groeien in een veilige omgeving, waarin primaire levensbehoeften als voedsel, kleding en onderdak vanzelfsprekend zijn. Daarbij vormt het volgen van onderwijs voor ieder kind een reële mogelijkheid om zich te ontwikkelen en de basis te leggen voor een zelfstandig leven.
 7. Beloningsbeleid
  Er is geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden en medewerkers werken op vrijwillige basis.
 8. Doelstelling
  STINICA ziet het als haar missie het beleidsplan daadwerkelijk vorm te geven. Geïnspireerd door persoonlijke ervaringen van de oprichters in het vrijwilligerswerk ter plaatse, richt Stinica zich op de opvang van straatkinderen en –jongeren in Mexico (Oaxaca). Door allerlei oorzaken komen kinderen soms al op heel jonge leeftijd in het harde straatleven terecht. Daar worden zij blootgesteld aan prostitutie, drugsgebruik, diefstal en andere criminele activiteiten. Stinica draagt actief bij aan het bieden van onderdak, voeding en scholing aan deze kinderen en jongeren. Zij draagt zorg voor een veilige omgeving waarin de kinderen met liefde en aandacht tegemoet worden getreden en probeert de eventuele beschadigingen die zijn opgelopen door (gebrekkige)opvoeding en omgeving te herstellen. Hiertoe biedt Stinica psychologische ondersteuning. Hierdoor kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen tot onafhankelijke, zelfstandig wonende en werkende leden van de maatschappij.
 9. Activiteiten
  Een van de meest in het oog springende activiteiten is het geregeld verstrekken van zogenaamde voedselpakketten aan de moeders mits zij er voor zorg dragen dat de kinderen regelmatig hun school bezoeken. Via giften en sponsoring is er ook gezorgd voor de afbouw van een nieuwe keuken en een professioneel fornuis om voor meer dan 100 kinderen te kunnen koken.