Wat we doen

CANICA de Oaxaca werkt sinds 2011 met een uniek programma voor de aan hen toevertrouwde kinderen. Het programma gaat uit van een nauwkeurig onderzoek en observatie van de kinderen, gebaseerd op een diagnostiek die uitgaat van de lokale en praktische werkelijkheid van hen in Oaxaca, México.

Dit programma richt zich op manieren om op een efficiënte wijze de grootst mogelijke sociale impact op de kinderen te hebben met als uiteindelijk doel de verbetering van hun abominabel slechte en mensonterende levensomstandigheden.

Een basisprincipe in het programma is de opvatting  dat een reële transformatie voor de kinderen vrijwel onmogelijk is wanneer er niet tegelijkertijd een intensieve aandacht en focus aanwezig is voor zijn ‘gezin’ dan wel voor zijn directe familie.

Er zijn drie fases te onderscheiden:

Fase 1 Contact en sensibilisatie (6 tot 9 maanden)

Selectie van gezinnen en kinderen. De eerste contacten worden gemaakt door op straat spelletjes met de straatkinderen te spelen.

Fase 2 Intensieve begeleiding en directe hulp (3 tot 4 jaar)

Kinderen gaan naar school en krijgen een maaltijd op school. Families worden geholpen waar noodzakelijk.

Fase 3 Participatie en sociale betrokkenheid (1 jaar)

Het stimuleren van sociale activiteiten voor alle betrokkenen. Het opzetten van resultaat gerichte workshops.

FILMPJE WAAROM DE KINDEREN GRAAG KOMEN