Over ons
1. Naam                        
Stichting Ninos de la Calle (STINICA)
 
2. Bankrekeningnummer          
NL14ABNA0610244477
 
3. RSIN-fiscaalnummer          
8142.88.583
 
4. Contact                                   
S. de Groot-Ruiz
Fazantenkamp 169  
3607 CH Maarssen   
0346568072
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
      
5. Bestuur                                 
Silvia de Groot-Ruiz
Leo van Hees
Hanny Peters
Gerrit van den Hul
 
6. Beleidsplan                             
STINICA vindt dat alle kinderen en jongeren de kans verdienen om op te groeien in een veilige omgeving,  waarin primaire levensbehoeften als voedsel, kleding en onderdak vanzelfsprekend zijn. Daarbij vormt het volgen van onderwijs voor ieder kind  een reële mogelijkheid om zich te ontwikkelen en de basis te leggen voor een zelfstandig leven.    
   
7. Beloningsbeleid     
Er is geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden en medewerkers werken op vrijwillige basis. 

8. Doelstelling                          
STINICA ziet het als haar missie het beleidsplan daadwerkelijk vorm te geven. Geïnspireerd door persoonlijke ervaringen van de oprichters in het vrijwilligerswerk ter plaatse, richt Stinica zich op de opvang van straatkinderen en –jongeren in Mexico (Oaxaca). Door allerlei oorzaken komen kinderen soms al op heel jonge leeftijd in het harde straatleven terecht. Daar worden zij blootgesteld aan prostitutie, drugsgebruik, diefstal en andere criminele activiteiten. Stinica draagt actief bij aan het bieden van onderdak, voeding en scholing aan deze kinderen en jongeren. Zij draagt zorg voor een veilige omgeving waarin de kinderen met liefde en aandacht tegemoet worden getreden en probeert de eventuele beschadigingen die zijn opgelopen door (gebrekkige)opvoeding en omgeving te herstellen. Hiertoe biedt Stinica psychologische ondersteuning. Hierdoor kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen tot onafhankelijke, zelfstandig wonende en werkende leden van de maatschappij.
 
9. Activiteiten    
Een van de meest in het oog springende activiteiten is het geregeld verstrekken van zogenaamde voedselpakketten aan de moeders mits zij er voor zorg dragen dat de kinderen regelmatig hun school bezoeken. Via giften en sponsoring is er ook gezorgd voor de afbouw van een nieuwe keuken en een professioneel fornuis om voor meer dan 100 kinderen te kunnen koken.
 
10. Financiële verantwoording
  

financieel_overzicht__2018